منویکشنبه, 28 آبان 1396 - Sun 11 19 2017

A+ A A-

نظر شما در رابطه با سایت مهدیه ساری چیست ؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

عالی
آرا: 126
49.2%  
خوب
آرا: 50
19.5%  
متوسط
آرا: 35
13.7%  
بد
آرا: 7
2.7%  
خیلی بد
آرا: 32
12.5%  

تعداد آرا   256
شروع رأی گیری   2013-07-03 00:00:00
پایان رأی گیری   2016-07-28 00:00:00