منو

یکشنبه, 28 آبان 1396 - Sun 11 19 2017

A+ A A-


پيشينه غيبت

  • نوشته شده توسط رضا رمضانی
  • دسته: غیبت
  • بازدید: 1920

غيبت دوازدهمين پيشواى مسلمين حضرت مهدى (عليهالسلام)، امرى ناگهانى و غير منتظره نبوده، بلكه عوامل متعدّدى به شناختقبلى اين پديده توسط مسلمانان، كمك مىكرده است:

1 ـ غيبتهاى دراز مدت و كوتاه مدت پيامبران پيشين سلاماللّه عليهم، ونهانىهاى متعدد شخص پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) كه طىمباحث قبلى اجمالا ذكر گرديد.

آشنايى مردم با تاريخ اديان گذشته و كيفيت حصول چنين غيبتهايى در آندورانها، پذيرش غيبت حضرت مهدى(عليه السلام) را، براى آنان آسان مىساخت.

2 ـ انبوهى از روايات مستند و صحيح، در آگاه سازى مؤمنين نسبت بهچگونگى زندگى و امامت نهمين فرزند از نسل امام حسين(عليه السلام) كه بهبيانهاى گوناگون از زبان پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ساير معصومين،حصول غيبتى طولانى براى او را مورد تأكيد قرار مىدادند.

در اين مورد تنها در كتاب «كمال الدين و تمام النعمة» بيش از (150) حديث جمع آورى شده و طى چهارده باب، از باب (24) تا باب (38)، تحتعنوانهاى«ما اخبر به النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) من وقوعالغيبة» و «ما أخبر به أمير المؤمنين (عليه السلام)من وقوع الغيبة» و... «ما اخبر به العسكرى(عليه السلام)من وقوع الغيبة»بطور جداگانه، فرمايشات هريك از معصومين(عليهم السلام)پيرامون غيبت و لزوم آمادگى مردم ذكر گرديده است.

3 ـ كيفيت زندگانى دو امام بزرگوار شيعه، امام هادى (عليه السلام) وامام حسن عسكرى(عليه السلام) را، مىتوان مقدّمهاى عينى و عملى براى آمادهسازى مردم، جهت غيبت حضرت مهدى(عليه السلام) به شمار آورد. به عبارت ديگر،زندگى اجبارى آن دو امام مظلوم در محاصره نيروى دشمن و در شرايط دشوار شهرمحل تبعيد شان ـ سامرّا ـ ارتباط ايشان را با مردم و حتّى شيعيان و خواصاصحاب خود، آنچنان تقليل داده بود كه بطور طبيعى شكلى از نهانزيستى و غيبترا تداعى میكرد.